เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE


ทำเนียบผู้บริหารระดับสูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 

นางภานิชา  อินทร์ช้าง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4


นางภานิชา  อินทร์ช้าง
รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
(รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.บร.4)นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

นายสมชัย สินไธสง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

นายปิยะเชษฐ์  จันภักดี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์
รองผอ.สปพ.บุรีรัมย์ เขต 4
นายสมชัย สินไธสง
รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นายปิยะเชษฐ์  จันภักดี
รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4


ออกแบบโดย :  ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
แก้ไขล่าสุด :  12/พฤศจิกายน/2556

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved