เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE


หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 
Internal Audit Unit 

Buriram Primary Educational Service Area Office 4นางสาวจิรารัตน์  ปักษา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวจิรารัตน์  ปักษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน


นายสมคิด  จันนวล นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นายพชร  พรหมจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในนายสมคิด  จันนวล
นักวิชาการตรวจสอบภายในนายพชร  พรหมจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กำลังปรับปรุงข้อมูลออกแบบโดย :  ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
แก้ไขล่าสุด :  3/พฤษภาคม/2556

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved