เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/DATA_BURIRAM4/pic_person/sup/mongkol_red.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/DATA_BURIRAM4/pic_person/person/nopic.jpg
There was a problem loading image http://www.br4.go.th/images/stories/DATA_BURIRAM4/pic_person/sup/nontawan_red.jpg


กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

Supervision Monitoring and Evaluation for Education Provision Group

Buriram Primary Educational Service Area Office 4

            นายมงคล ฤทธิรณ (Mr.Mongkol Rittiron)        
          นายมงคล ฤทธิรณ
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลฯ
     
  นายธีระศักดิ์ เลื่อยไธสง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์   นายพนม  ศรีนอก ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์     นายวิเศษ  แปวไธสง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์   นายอำนวย  พุทธชาติ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์   นายอุทยาน ปิตามาตา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
  นายธีระศักดิ์ เลื่อยไธสง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
  นายพนม  ศรีนอก
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
    นายวิเศษ  แปวไธสง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
  นายอำนวย  พุทธชาติ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
  นายอุทยาน ปิตามาตา
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
  นายประพันธ์ อุมธรณ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์   นางเสมอจิตต์  ศรีนอก ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์     นางเรณู เลื่อยไธสง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์   nopic.jpg   นายสนิท เกไธสง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
   นายประพันธ์ อุมธรณ์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
   นางเสมอจิตต์  ศรีนอก
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
     นางเรณู เลื่อยไธสง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
  ดร.ถาวร พอสม
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
  นายสนิท เกไธสง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
  นางสาวรัตนาภรณ์ ไตรศร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์   นายเชิดชัย  รักษาอินทร์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์     b_260_165_16777215_0___images_stories_DATA_BURIRAM4_pic_person_person_nopic.jpg        
  ดร.รัตนาภรณ์ ไตรศร
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
   นายเชิดชัย  รักษาอินทร์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
    ดร.ปิยะวัฒน์  เพ็ชรศรี
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
       
            ช่วยราชการ สพม.32
       
                     
            nontawan_red.jpg        
            นางสาวนนทวรรณ  พุสาโลนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
       เว็บไซต์หน่วยงาน :  http://www.supbr4.com
 

กำลังปรับปรุงข้อมูล

 

 

ออกแบบโดย :  ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
แก้ไขล่าสุด :  3/พฤษภาคม/2556

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved