อังคาร, กันยายน 17, 2019
   
TEXT_SIZE


กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4


Personel Administration Group

Buriram Primary Educational Service Area Office 4

                นายสุรัตน์ เสาร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                  
              นายสุรัตน์  เสาร์แก้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
(ชำนาญการพิเศษ)
               
          นายสุนันท์ พวงโต นักทรัพยากรบุคคล     นางศรีอรุณ  วิชชาพิณ นักทรัพยากรบุคคล     นางจิดาภา วุฒวัณณ นักทรัพยากรบุคคล            
          นายสุนันท์  พวงโต
นักทรัพยากรบุคคล (ชนพ.)
  นางศรีอรุณ   วิชชาพิณ
นักทรัพยากรบุคคล
นางจิดาภา วุฒวัณณ
นักทรัพยากรบุคคล
         
          นางสาวปิยนุช บุญศรัทธา นักทรัพยากรบุคคล     นางมนทิรา รุจิราพิพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล     นายสุจิตราตา ธรรมจักร นักทรัพยากรบุคคล            
        นางสาวปิยนุช  บุญศรัทธา
นักทรัพยากรบุคคล
นางมนทิรา  รุจิราพิพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสุจิตราตา  ธรรมจักร
นักทรัพยากรบุคคล
         
          นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล     นายธีระนัย  ไม้สูงเนิน นักทรัพยากรบุคคล     b_260_165_16777215_0___images_stories_DATA_BURIRAM4_pic_person_person_thawattchai.jpg            
        นายศุภมิตร  วัฒนานุสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายธีระนัย   ไม้สูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคล
พ.อ.ต.ธวัชชัย บุตะเขียว
นักทรัพยากรบุคคล
         
          ดาบตำรวจสมร ไปนาวะดี นิติกร     b_260_165_16777215_0___images_stories_DATA_BURIRAM4_pic_person_person_boonchoo.jpg     นางบานเย็น คำหมื่น เจ้าพนักงานธุรการ            
        ด.ต.สมร ไปนาวะดี
นิติกร (ชำนาญการพิเศษ)
นายบุญชู  จิตส่งเสริม
นิติกร
นางบานเย็น  คำหมื่น
เจ้าพนักงานธุรการ
         
          นายบุญธรรม พงศ์ชนะ ครู ช่วยราชการ     นางนาฏนภา จุลเกาะ เจ้าพนักงานธุรการ                  
         นายบุญธรรม  พงศ์ชนะ
ครู ช่วยราชการ
  นางนาฏนภา จุลเกาะ
เจ้าพนักงานธุรการ
                 

 

กำลังปรับปรุงข้อมูล

 

 

ออกแบบโดย :  ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
แก้ไขล่าสุด :  12/พฤศจิกายน/2556

Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved