เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE


ขอบเขต แผนที่ ระยะทาง ที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4


---------------------------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดภาพประกอบ (แผนที่)  :
   |แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์|  |แผนที่ สพป.บร.4|
                                             |แผนที่อ.สตึก|  |แผนที่อ.แคนดง|  |แผนที่อ.คูเมือง|  |แผนที่อ.พุทไธสง|  |แผนที่อ.นาโพธิ์|  |แผนที่อ.บ้านใหม่ไชยพจน์|Share

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved