เสาร์, ตุลาคม 19, 2019
   
TEXT_SIZE


เว็บมาสเตอร์ (Webmaster)


b_260_165_16777215_0___images_stories_WEBMASTER_dr_01suwat.jpg
ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา :  ศษ.บ.(การประถมศึกษา)/วท.บ.(สัตวศาสตร์) /ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)/
ศษ.ม.(การประถมศึกษา)/ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)

สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ติดต่อ :  Mail ; อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ; Tel : 0872458534,
Social Media : Facebook : dr.suwat  Twitter : @suwat6811  Gallery |Google+|  :  |Blog| |Instragram| |Youtube|
ภาระที่ได้รับมอบหมาย : Webmaster 1

b_260_165_16777215_0___images_stories_WEBMASTER_pratya_2013x.jpgนายปรัชญา พลพุฒินันท์
ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :  ค.บ. (การประถมศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2) ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนบ้านข่อย กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ติดต่อ :  Mail ; อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ; Tel : 0872407899,
Facebook : dr.suwat  Twitter : @suwat6811   Google+ :  Blog
ภาระที่ได้รับมอบหมาย : Webmaster 2

b_260_165_16777215_0___images_stories_WEBMASTER_thepthanin01.jpg
นายทานิน จันทะขาล

ตำแหน่งผู้อำนวยการ  วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :  ค.บ.(การประถมศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1)  ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนวัดวนาสันต์ กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ติดต่อ :  Mail ; อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ; Tel : 0899473325
Facebook : Thepthanin  Twitter : @thepthanin  Google+ :  Blog
ภาระที่ได้รับมอบหมาย : Webmaster 3


หน้าที่
1.  ดูแลระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ทั้งหมด (Corefile, Database, Components, Plugin, Module)
2.  ตรวจสอบข่าวสาร ข้อมูล/ข้อผิดพลาดในเว็บไซต์
3.  เขียน/นำเสนอข่าว/บทความต่าง ๆ
4.  บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ
5.  อื่น ๆ


Share

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์

รวมข่าวหมวดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
     ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     ข่าวกลุ่มโรงเรียนในสังกัด
     ข่าวสาระความรู้ทั่วไป (จังหวัดบุรีรัมย์)
        • ข่าวการศึกษา      ข่าวกีฬาและนันทการ    ข่าวบันเทิง              ข่าวสังคม
        
ข่าวการเมือง        ข่าวเศรษฐกิจ             ข่าวอาชญากรรม     ข่าวศิลปวัฒนธรรม
        
ข่าวท่องเที่ยว      ข่าว ICT
     ประกาศคำสั่ง/หนังสือราชการ
     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 


เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ  ราชอาณาจักรไทย
Dr.Suwat Unthanon, Ban Thungwang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
ที่ตั้ง : 25 ถนนประชาบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31150
Location: Ban Thungwang School, Thungwang Sub-district, Satuk District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31150
E-mail : suwat6811@gmail.com Tel. Mobile 0-87245-8534 FAX. , Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved